​Alternativ til traditionel jordfæstelse

​​Hvis de pårørende ikke ønsker at den dødes urne skal sættes ned på en kirkegård findes der alternativer:

1. Den afdødes aske kan spredes over åbent hav under forudsætning af, at denne inden sin død skriftligt har ønsket dette. Der skal i alle tilfælde indhentes tilladelse fra begravelsesmyndigheden. 

Samtidig skal det kunne sandsynliggøres, at det er i overensstemmelse med afdødes ønske. 

Findes der ikke et underskrevet dokument fra afdøde, gøres det i form af en Tro og Love erklæring, der underskrives af de pårørende.

Se mere her

2. Den afdøde kan sættes ned i privat jord under forudsætning af, at grunden er mindst 5000 m2. I så fald skal der laves en tinglysning på ejendommens skøde, der informerer om afdødes placering. Der må dog ikke etableres et decideret gravsted på området.

3. Urnen kan placeres i et dertil indrettet Colombarie - på dansk en urnehal.​​
​​

4. Skovbegravelsesplads.

Ved en skovbegravelse nedsættes urnen på en begravelsesplads i naturen i ikke-indviet jord.

Etablering af skovkirkegårde er under overvejelse i flere kommuner – i få kommuner er sådanne allerede etableret. Spørg evt. kirkegårdskontoret eller bedemanden om aktuelle muligheder.

Stensballegaard Skovbegravelsesplads, Horsens

Kohaveskov skovbegravelsesplads, Odense

Dansk ​Skovbegravelse, Fredericia

Hovedkontor:

Bedemand Berner ApS

Ingemannsvej 16, 4200 Slagelse

Navigation på Google Maps »

Afdelinger:

Bedemand Sjælland »

Har du spørgsmål?

E-mail: berner@bedemand-berner.dk

Telefon: 58 52 10 18

​CVR: ​28862636

Persondatapolitik »