Alternativ til traditionel jordfæstelse

​Hvis de pårørende ikke ønsker at den dødes urne skal sættes ned på en kirkegård findes der alternativer:

1. Den afdødes aske kan spredes over åbent hav under forudsætning af, at denne inden sin død skriftligt har ønsket dette. Der skal i alle tilfælde indhentes tilladelse fra begravelsesmyndigheden. 

Samtidig skal det kunne sandsynliggøres, at det er i overensstemmelse med afdødes ønske. 

Findes der ikke et underskrevet dokument fra afdøde, gøres det i form af en Tro og Love erklæring, der underskrives af de pårørende.

Se mere her

2. Den afdøde kan sættes ned i privat jord under forudsætning af, at grunden er mindst 5000 m2. I så fald skal der laves en tinglysning på ejendommens skøde, der informerer om afdødes placering. Der må dog ikke etableres et decideret gravsted på området.

3. Urnen kan placeres i et dertil indrettet Colombarie - på dansk en urnehal.​​
​​

4. Skovbegravelsesplads.

Ved en skovbegravelse nedsættes urnen på en begravelsesplads i naturen i ikke-indviet jord, der findes 2 godkendte steder i Danmark (2018)

Stensballegaard Skovbegravelsesplads, Horsens

Kohaveskov skovbegravelsesplads, Odense

Bedemand Berner ApS

​CVR: 28 86 26 36

E-mail: berner@bedemand-berner.dk

Persondatapolitik