Alternativ til traditionel jordfæstelse

​Hvis de pårørende ikke ønsker at den dødes urne skal sættes ned på en kirkegård findes der alternativer:

1. Den afdødes aske kan spredes over åbent hav under forudsætning af, at denne inden sin død skriftligt har ønsket dette. Der skal i alle tilfælde indhentes tilladelse fra begravelsesmyndigheden. Samtidig skal det kunne sandsynliggøres, at det er i overensstemmelse med afdødes ønske. Findes der ikke et underskrevet dokument fra afdøde, gøres det i form af en Tro og Love erklæring, der underskrives af de pårørende.

2. Den afdøde kan sættes ned i privat jord under forudsætning af, at grunden er mindst 5000 m2. I så fald skal der laves en tinglysning på ejendommens skøde, der informerer om afdødes placering. Der må dog ikke etableres et decideret gravsted på området.

3. Urnen kan placeres i et dertil indrettet Colombarie - på dansk en urnehal.​​

4. Første danske skovbegravelsesplads.

​I 2008 blev det muligt for danske kommuner at finde alternative begravelsespladser.

Bedemand Berner ApS

​CVR: 28 86 26 36

E-mail: berner@bedemand-berner.dk