Askespredning over åbent hav​

Askespredning over åbent hav

Står du for at skulle planlægge en askespredning over åbent hav? Eller tænker du selv at ville spredes over åbent hav? Så kan du blive klogere her.

Afdøde skal skriftligt have ønsket det

Skal afdøde spredes over åbent hav, skal vedkommende skriftligt have tilkendegivet ønske om dette, det er et krav. Dog kan kravet fraviges, hvis der ingen tvivl er om, at det var afdødes ønske.

Afdødes aske kan spredes over åbent hav under forudsætning af, at denne inden sin død skriftligt har tilkendegivet ønske om dette. Der skal i alle tilfælde indhentes tilladelse fra begravelsesmyndigheden.

Samtidig skal det kunne sandsynliggøres, at det er helt i overensstemmelse med afdødes ønske.

Findes der intet underskrevet dokument fra afdøde, udfærdiges en ”Tro og Love” erklæring, der underskrives af de pårørende.

Begravelsesmyndigheden er den instans, der afgør om kravet om skriftlighed kan fraviges.

Hvor skal askespredningen foregå?

Askespredningen skal foregå over åbent vand, det vil sige over havet eller større fjorde og bugter. 

Du må ikke sprede asken over en sø. Det er de pårørende, der skal sørge for at få asken spredt, og askespredningen skal foregå, så det ikke vækker opsigt. Det er ikke tilladt at nedsænke urnen i havet.

Tilladelser fra Kirkeministeriet

De tilladelser Kirkeministeriet frem til udgangen af 2008 har givet, vil fortsat være gældende. Har du allerede en tilladelse fra Kirkeministeriet til, at din aske til sin tid kan spredes over åbent hav, er den stadig gældende, og du skal ikke foretage dig yderligere.

Læs mere på borger.dk

Her finder du en blanket vedr. spredning af aske over åbent hav,  der kan udfyldes og udprintes. Opbevar den udfyldte og underskrevne blanket, sammen med dine øvrige papirer, til dine pårørende.

Det er muligt at tilkendegive sit ønske om askespredning på almindeligt papir. Du skal blot sørge for at dit navn, adresse og cpr. nr. er anført på dit skriftlige ønske. Husk datering og underskrift.

Kontakt os

Vi ved en masse om askespredning over åbent hav, og vi rådgiver dig grundigt. Har du spørgsmål, sidder vi klar ved telefonen på 58 52 10 18.

​Du kan også sende os en mail her

Hovedkontor:

Bedemand Berner ApS

Ingemannsvej 16, 4200 Slagelse

Navigation på Google Maps »

Afdelinger:

Bedemand Sjælland »

Har du spørgsmål?

E-mail: berner@bedemand-berner.dk

Telefon: 58 52 10 18

​CVR: ​28862636

Persondatapolitik »