Obduktion

​​Det er de pårørende, der bestemmer, om en afdød må obduceres.

Ved mistanke om en forbrydelse kan myndighederne beslutte, at der skal obduceres. ​

​Der er forskellige kriterier for, hvornår lægen må obducere:​​​

(Hvis fagkundskaben anbefaler obduktion, har de pårørende seks timer til at tage stilling til dette, fra det tidspunkt de er blevet underrettet om dødsfaldet)​

​1. Obduktion af personer under 18 år må udelukkende finde sted, når forældrene har givet deres tilladelse til det.

2. Hvis den døde er over 18 år gammel, kan vedkommende have givet skriftlig tilladelse. Såfremt en sådan tilladelse forelægger, må lægen obducere, med mindre de pårørende modsætter sig.​​

Bedemand Berner ApS

​CVR: 28 86 26 36

Ingemannsvej 16

4200 Slagelse

Telefon: 58 52 10 18

E-mail: berner@bedemand-berner.dk