Bedemand Berners persondatapolitik i forhold til anmelder af dødsfaldet

Det er en nødvendighed for tilrettelæggelsen af vores arbejde med bisættelser og begravelser, at vi indsamler og registrerer dine personlige data: Cpr-nr., navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.
Dine data vil blive videregivet til udfærdigelse af de nødvendige papirer til begravelsesmyndigheden samt til brug for de relevante myndigheder såsom kirker, krematorium, Udbetaling Danmark mv.
Vi foretager registrering af dine personlige oplysninger med det formål at kunne levere, formidle og efterfølgende fakturere de ydelser, du har bestilt. Ved manglende betaling forbeholder vi os retten til at videregive dine oplysninger til advokat eller anden inkassoforanstaltning med henblik på inddrivelse af vort tilgodehavende.

Vi behandler dine data fortroligt og i henhold til Persondataloven, og vi sørger for, at alle oplysninger, du overdrager til os, opbevares sikkert. Vi opbevarer dine data digitalt, alternativt i aflåste skabe eller rum, som kun ansatte i Bedemand Berner ApS har adgang til. I fald der opstår brud på vores sikkerhed forpligter vi os til at oplyse dig gerom. I henhold til Bogføringsloven skal Bedemand Berner ApS opbevare alle data i 5 år. Herefter slettes oplysninger, der ikke længere er relevante.

Hvis du ved Bedemand Berners mellemkomst bestiller varer eller ydelser hos tredjemand for eksempel i forbindelse med begravelsesbinderi, dødsannonce, gravsten m.v., samtykker du til, at Bedemand Berner ApS må videregive dine personlige data med undtagelse af dit cpr-nr.
Et samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Dataansvarlig i Bedemand Berner ApS er Direktør Claus Berner. Du kan til enhver tid kontakte Bedemand Berner ApS for at få indsigt i de oplysninger, vi har registreret om dig.
Der kan jf. Persondataloven gøres indsigelse mod registreringen og eventuel henvendelse herom skal ske til Bedemand Berner ApS, Ingemannsvej 16, 4200 Slagelse. Tlf. 58 52 10 18.

Denne politik opdateres ved ændringer i lovgivningen eller udviklingen omhandlende behandling af persondata.

Bedemand Berner ApS, Juni 2020.